«اندیشکده‌ی علمی مدیریت اسوه» تشکلی است سازمان یافته، دانش‌بنیان و پژوهش محور و زیر نظر «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» که فعالیت ابتدایی خود را از سال 1383 در قالب «مرکز مطالعات، تحقیقات و آموزش شهر اسوه» آغاز کرد. اولین اقدام علمی ـ پژوهشی این اندیشکده، انتشار کتاب «طرح تحقیقاتی شهر اسوه، گامی به سوی مدینه‌ی سعادت» بود که توسط یک گروه 12 نفره متشکل از پژوهشگران و صاحبنظران حوزه و دانشگاه در شش بخش و 612 صفحه در شمارگان 3000 نسخه در سال 1384 منتشر گردید. این اندیشکده ی علمی با احساس وظیفه‌ی انسانی و اسلامی و بنا به رسالت ذاتی خود، تلاش وسیعی را از همان ابتدا با هدف « پردازش، آمایش و ارائه‌ی ایده هایی تحول‌زا و اثربخش در ساحت مدیریت اسلامی» به همت پژوهشگران تلاشگر و دغدغه‌مند و فعال در عرصه‌های علمی حوزه و دانشگاه آغاز نمود. تفکرات خلاقانه‌ای که با توجه به شرایط و مقتضیات زمانی، بتواند به موتور محرکه‌ی «مدیریت اسلامی» شتاب و بالندگی فزاینده‌ای بخشیده، کارآمدی آن را افزون سازد و خلأها و آسیب‌ها را جبران نماید. ماحصل جلسات گفتمان‌پژوهی فراوان، مطالعات، واکاوی‌ها و پژوهش‌های متعدد، چندین کتاب، نشریه و مقاله است.